Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
Details
Event (active) starts June 4, 2022, 9 a.m. and ends June 5, 2022, 2 p.m.
Minimum 116 rounds. Region: Sweden
Max 132 competitors in main-match, currently 132 registered (132 approved, 0 pending) and 126 on waiting list.
Max 42 competitors in pre-match, currently 48 registered (48 approved, 0 pending) and 3 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list , and will close June 2, 2022, 1 p.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors and closes May 24, 2022, 3 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

6st stationer, skjut Lördag förmiddag / eftermiddag, eller Söndag förmiddag.

50 platser minimum i varje gren PCC eller HG vilka tillsätts i turordning efter startnummer tills lägsta nivå är uppnådd, därefter enl väntelista.

Bägge grenarna squaddar tillsammans och PCC skyttar flyttas till egen match på SSI innan matchstart.

Registrerade sätts på väntelista och betalar vid status Pending/Avvaktande.

Matchavgift 500kr återbetalas ej, skytt som ej kan deltaga säljer sin plats till förslagsvis nästa på väntelista.

Betalning till Swish 123 001 84 81
Betala INTE innan status Pending/Avvaktande.
Märk betalning med namn & startnummer!!

Prematch Fredag eftermiddag endast efter överenskommelse!!!

OBS.1: Endast tävlande och personal tillåts på banan, 39B är ej tillåtet.