Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Feb. 5, 2022, 3 a.m.
Event (completed) starts Feb. 5, 2022, 10 a.m. and ends Feb. 5, 2022, 5 p.m.
Minimum 138 rounds. Region: Norway
Max 36 competitors allowed, currently 29 registered (29 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Jan. 28, 2022, 5 p.m. (CST)
Squadding opens for approved competitors on Jan. 28, 2022, 5 p.m., and closes Feb. 5, 2022, 3 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Parkering på parkeringsplass, KUN ROer kan parkere oppe ved banen (bak 25m voll).
Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift.
Skyttere på venteliste må gi beskjed dagen før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match.
Har man ikke VIPPS, send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen - en blir da Approved - har du match til gode må du gi beskjed om at du ønsker benytte dette på samme måte som ved kontant betaling. Samme regler for match-fee som over.