Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard, Manual Action Standard 10, Manual Action Lever Release
Files
Details
Event (active) starts Oct. 15, 2022, 10 a.m. and ends Oct. 15, 2022, 6 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 36 competitors allowed, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Oct. 7, 2022, 5 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Oct. 7, 2022, 5 p.m., and closes Oct. 15, 2022, 3 a.m..
Results only shown to organizers but scores shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Parkering på parkeringsplass, KUN ROer kan parkere oppe ved banen (bak 25m voll).
Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee.
Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift.

Skyttere på venteliste må gi beskjed innen 2 dager før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match.

Har man ikke VIPPS, send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen - en blir da Approved - har du match til gode må du gi beskjed om at du ønsker benytte dette på samme måte som ved kontant betaling. Samme regler for match-fee som over.