Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard, Manual Action Standard 10, Manual Action Lever Release, Service Standard
Files
Dec. 10, 2022, 3 a.m.
Event (active) starts Dec. 10, 2022, 10 a.m. and ends Dec. 10, 2022, 6 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 36 competitors allowed, currently 1 registered (1 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Dec. 2, 2022, 5 p.m. (CST)
Squadding opens for approved competitors on Dec. 2, 2022, 5 p.m., and closes Dec. 10, 2022, 3 a.m..
Results only shown to organizers but scores shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Parkering på parkeringsplass, KUN ROer kan parkere oppe ved banen (bak 25m voll).

Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee.
Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift.
Skyttere på venteliste må gi beskjed innen 2 dager før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match.

Har man ikke VIPPS, send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen - en blir da Approved - har du match til gode må du gi beskjed om at du ønsker benytte dette på samme måte som ved kontant betaling. Samme regler for match-fee som over.