Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Norway
Divisions
Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5
Files
Details
Event (active) starts Aug. 29, 2022, 5 p.m. and ends Aug. 29, 2022, 9 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 30 competitors in main-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 6 competitors in pre-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Aug. 8, 2022, 5 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Aug. 10, 2022, 5 a.m., and closes Aug. 28, 2022, 6 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Påmelding 1-3 ganger for å delta i 1-3 klasser. Kr 100 per start. RO melder på 1 gang som RO, der etter ordinær påmelding (ingen match-fee). Parkering på parkeringsplass, KUN ROer kan parkere oppe ved banen. Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift. Skyttere på venteliste må gi beskjed innen 2 dager før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match. Har man ikke VIPPS send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen, en blir da Approved. Har du match til gode må du gi beskjed om at du ønsker benytte dette på samme måte som ved kontant betaling. Samme regler for match-fee som over.