Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Aug. 13, 2022, 3 a.m.
Event (completed) starts Aug. 13, 2022, 10 a.m. and ends Aug. 14, 2022, 8 p.m.
Minimum 100 rounds. Region: Sweden
Max 100 competitors allowed, currently 101 registered (101 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors on Aug. 5, 2022, 6 a.m., and closes Aug. 12, 2022, 1 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: VSC 2022,
Detailed information

Delmatch i Västsvenska Cupen 2022.
9 delmatcher. 5 bästa matchresultaten räknas in i cupen.
Medlemmar i arrangerande klubbar har förtur. Externa skyttar bereds slots i mån av plats och enligt waitinglist två veckor innan matchstart.
Matchfee: 300kr. Betalas till swish när du är PENDING! Alla betalningar av skyttar innan status pending kommer att ses som en gåva..
Som skytt så skall du ha valt squad Innan matchen börjar. förstår du inte hur det går till, fråga en vän.