Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Skepplanda SF (SSF)
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts Oct. 2, 2022, 9 a.m. and ends Oct. 2, 2022, 8 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 90 competitors in main-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 40 competitors in pre-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Sept. 2, 2022, 10 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Sept. 16, 2022, 10 a.m., and closes Oct. 9, 2022, 1 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: VSC 2022,
Detailed information

Delmatch i Västsvenska Cupen 2022.
9 delmatcher. 5 bästa matchresultaten räknas in i cupen.
Medlemmar i arrangerande klubbar har förtur. Externa skyttar bereds slots i mån av plats och enligt waitinglist två veckor innan matchstart.
Matchfee: 300kr. Betalas till swish när du är PENDING! Alla betalningar av skyttar innan status pending kommer att ses som en gåva..
Som skytt så skall du ha valt squad Innan matchen börjar. förstår du inte hur det går till, fråga en vän.