Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level V
Region:
Thailand
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Nov. 19, 2022, 7 a.m.
Event (active) starts Nov. 19, 2022, 2 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Thailand
Max 59 competitors in main-match, currently 29 registered (29 approved, 0 pending) and 10 on waiting list.
Max 25 competitors in pre-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list, waiting are set to pending when reg-fee paid
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

2020 års försenade World Shoot Handgun går i thailand. https://2021hws.worldshoot.org/ De vanliga reglerna om bärande av landslagströjor vid all vistelse på banan samt obligatorisk närvaro vid inmarsch och prisceremoni kommer, som vanligt på alla mästerskap, gälla även här. Nytt för detta VM är att fler kommer kunna få plats. Sverige har erhållit 59 slottar i Main match (4800 SEK) samt 25 slottar i Pre Match (6200 SEK). Följande datum gäller: Sista dag för betalning av startavgift till förbundet 4 800 eller 6200 kronor (beroende på om deltagare vill skjuta main match eller pre match) är den 4 mars 2022. Betalning skall göras till förbundets BG 706-4777 och meddelandet skall vara licensnummer, namn och tävling till exempel ”1234 Kalle Nilsson VM Pistol”.