Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level I
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts June 1, 2022, 5 p.m. and ends June 1, 2022, 7 p.m.
Minimum 48 rounds. Region: Norway
Max 40 competitors allowed, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, competitors approved directly
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Treningsstevner for superjuniorer og juniorer med IPSC kurs. Åpent for alle juniorer uavhengig av klubbtilhørighet. Foresatte som vil skyte, kan Vippse en femtilapp til klubben for å dekke litt av skivemateriellet #574924. Vi rigger opp tre stager, skyter og rydder opp. Starter kl 17.00 og er ferdig ca 19.00 annenhver Onsdag (oddetallsuker).