Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Pistol Caliber Carbine
Files
Details
Event (active, no self-edit) starts June 4, 2022, 9 a.m. and ends June 5, 2022, 2 p.m.
Minimum 116 rounds. Region: Sweden
Max 45 competitors in main-match, currently 45 registered (45 approved, 0 pending) and 10 on waiting list.
Max 42 competitors in pre-match, currently 8 registered (8 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding is open for approved competitors and closes May 19, 2022, 11 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

6st stationer, skjut Lördag förmiddag / eftermiddag, eller Söndag förmiddag.

Squaddning endast för skyttar tidigare registrerade och godkända på HFO.4 Handgun.

Handgun & PCC squaddar tillsammans på Handgun matchen, PCC skyttar flyttas hit innan matchstart.

Matchavgift 500kr återbetalas ej, skytt som ej kan deltaga säljer sin plats till förslagsvis nästa på väntelista.

Betalning till Swish 123 001 84 81
Betala INTE innan status Pending/Avvaktande.
Märk betalning med namn & startnummer!!

Prematch Fredag eftermiddag endast efter överenskommelse!!!

OBS.1: Endast tävlande och personal tillåts på banan, 39B är ej tillåtet.