Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Aug. 28, 2022, 2 a.m.
Event (active) starts Aug. 28, 2022, 9 a.m.
Minimum 12 rounds. Region: Sweden
Max 96 competitors in main-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 60 competitors in pre-match, currently 14 registered (14 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Aug. 7, 2022, 1 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Aug. 15, 2022, 1 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Matchen genomförs på militärt skjutfält och kräver passage av bom. Bommen öppen 0815-0900, 1215-1315 samt efter matchens slut. Övriga tider öppnas bommen vid akuta nödfall och enbart efter samverkan med tävlingsledningen. Försenad ankomst är inte ett akut nödfall.

Infart till tävlingen sker via Bom 41a.
Rör inte saker du hittar i anläggningen.

I anläggningen finns inget tjänligt dricksvatten så tillse att ta med eget. Försäljning av mat/dryck finns ej.

På parkeringsplatsen finns visst bråte och förekomst av tomhylsor. Parkering sker på egen risk. Samåk gärna med en kompis för att spara plats.

Startavgift återbetalas ej. Vid förhinder sälj din plats till någon på WL