Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Aug. 21, 2022, 3 a.m.
Event (active) starts Aug. 21, 2022, 10 a.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 49 competitors allowed, currently 43 registered (8 approved, 35 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending and require manual approval
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Vi har møtt på noen utfordringer vdr vårt årlige riflestevne, og kjører derfor istede et pistolstevne i år, og vi kommer sterkere tilbake i 2023.

Hos oss er det som vanlig de som betaler først også blir squaddet først uavhengig av Pending / Waiting status på SSI.
Skytter må betale 300,- til kontonummer 2610 27 77289. Betalings frist 14.juli.
Ved betaling er det VIKTIG at skytter skriver sitt fulle navn.
->Når vi ser betaling er på plass, så tar vi approved-runder og du vil dermed få mulighet til å squadde deg selv.
Her ber vi om litt tålmodighet, og vi går etter timestamp på innbetalinger.

7 stager og ca 170 skudd.

Sjekk vår hjemmeside for oppdateringer utover SSI http://www.skiensportsskyttere.com/