Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Mini Rifle
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Mini Rifle Open, Mini Rifle Standard, Mini Rifle Limited
Files
Aug. 28, 2022, 2 p.m.
Event (active) starts Aug. 28, 2022, 9 p.m.
Minimum 91 rounds. Region: Sweden
Max 15 competitors in main-match, currently 2 registered (2 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 4 registered (4 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, competitors approved directly , and will close Aug. 17, 2022, 1 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Aug. 18, 2022, midnight, and closes Aug. 25, 2022, 8 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Startavgift 350 kr. Om ni kör både HG och MR/PCC betalar ni 500 för bägge. Juniorer skjuter gratis.

Swish till Tomas Egefjord - 070-6460706
märk betalningen med vilken match/matcher ni ska skjuta och vilken klubb ni tillhör.
Betalning ska senast vara gjord till 2022-08-21, och efter detta datum återbetalas ingen startavgift

Upprop main-match på söndag 28/8 utanför klubbstugan när HG matchen och lunchuppehållet är klart.

Vi kommer att ha försäljning av hamburgare, kaffe och dryck i klubbstugan.

Pre-match 27/8 är endast för medlemmar i Bodens sportskytteklubb och inbjudna deltagare.
Startar med upprop när HG matchen är klar på Lördag 27/8