Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Aug. 19, 2023, 2 a.m.
Event (active) starts Aug. 19, 2023, 8 a.m. and ends Aug. 20, 2023, 6 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 264 competitors in main-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 352 on waiting list.
Max 90 competitors in pre-match, currently 4 registered (0 approved, 4 pending) and 35 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

I samarbete med 360° IPSC kan vi nu gladeligen meddela att Swedish 360° kommer att hållas 19-20 augusti på Gräsmossen i Ludvika (BESK). Registrering öppnar 20 januari.

Matchen består av 22-24 stationer (inte helt klart i dagsläget) och skjuts under 2 dagar. Pris : 1950 SEK.

Information om betalning kommer inom kort.
Håll utkik efter filer, där kommer det en inbjudan med all tänkbar info inom kort.


Viss möjlighet att ta emot RO elever finns och de erbjuds utöver PM, samma kost som RO men ej boende. PM skjuts över 2 dagar med möjlighet att skjuta allt på 1 dag.
Anmälan för RO / RO-elev sker via Mail där man även anger vilka matcher man jobbat och vad man gjort.