stages competitors squads staff results statistics live
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Level III
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Sweden
Ludvika lat: 60.135810 lng: 15.118940
Aug. 19, 2023, 8 a.m.
Event (completed) starts Aug. 19, 2023, 8 a.m. and ends Aug. 20, 2023, 7 p.m. (CET)
Max 322 competitors in main-match, currently 361 registered (297 approved, 64 pending) and 0 on waiting list.
Max 90 competitors in pre-match, currently 84 registered (81 approved, 3 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding is open for approved competitors and will close Aug. 15, 2023, 6 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: July 19, 2024
Detailed information

I samarbete med 360° IPSC kan vi nu gladeligen meddela att Swedish 360° kommer att hållas 19-20 augusti på Gräsmossen i Ludvika (BESK). Registrering öppnar 20 januari.

Matchen består av 22-24 stationer (inte helt klart i dagsläget) och skjuts under 2 dagar. Pris : 1950 SEK.

Information om betalning, se inbjudan under filer!
Svenska skyttar betala enligt svenska inbjudan.


Viss möjlighet att ta emot RO elever finns och de erbjuds utöver PM, samma kost som RO men ej boende. PM skjuts över 2 dagar med möjlighet att skjuta allt på 1 dag.
Anmälan för RO / RO-elev sker via Mail där man även anger vilka matcher man jobbat och vad man gjort.