Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level IV
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Sept. 24, 2023, 1 a.m.
Event (active) starts Sept. 24, 2023, 8 a.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 50 competitors allowed, currently 1 registered (0 approved, 1 pending) and 131 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

2023 års Handgun Championship hålls i Kohrint, Grekland. De vanliga reglerna om bärande av landslagströjor vid all vistelse på banan samt obligatorisk närvaro vid inmarsch och prisceremoni kommer, som vanligt på alla mästerskap, gälla även här. I dagsläget vet vi inte hur många slottar Sverige får, men vi kommer att så fort vi vet meddela detta. Kostnaden för anmälan är beräknad till 6000Kr pga av € kurs mm, denna siffra kan komma att justeras när vi får detaljerna från Organisatören. Sista dag för betalning av startavgift till förbundet 1/3. Betalning skall göras till förbundets BG 706-4777 och meddelandet skall vara licensnummer, namn och tävling till exempel ”1234 Kalle Nilsson VM Pistol”.