stages competitors squads staff results
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level IV
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Sept. 24, 2023, 8 a.m.
Event (active) starts Sept. 24, 2023, 8 a.m. (Europe/Stockholm)
Max 50 competitors allowed, currently 81 registered (70 approved, 11 pending) and 1 on waiting list.
Registration is open. (open from reg-date, new competitors on waiting list)
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

2023 års Handgun Championship hålls i Kohrint, Grekland. De vanliga reglerna om bärande av landslagströjor vid all vistelse på banan samt obligatorisk närvaro vid inmarsch och prisceremoni kommer, som vanligt på alla mästerskap, gälla även här. Kostnaden för anmälan är 5 200 kr. Betalning skall göras till förbundets BG 706-4777 och meddelandet skall vara licensnummer, namn och tävling till exempel ”1234 Kalle Nilsson VM Pistol”.