Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Shotgun
Level V
Region:
Sweden
Divisions
Open, Modified, Standard, Standard Manual
Files
Nov. 28, 2023, 8 a.m.
Event (active) starts Nov. 28, 2023, 8 a.m. (Europe/Stockholm)
Max 45 competitors allowed, currently 23 registered (23 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open. (open from reg-date, new competitors on waiting list)
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

2023 års WS i hagel hålls i Pattaya, Thailand. De vanliga reglerna om bärande av landslaget vid all vistelse på banan samt obligatorisk närvaro vid inmarsch och prisceremoni kommer, som vanligt på alla mästerskap, gälla även här. I dagsläget vet vi inte hur många slottar Sverige får, men vi kommer att så fort vi vet meddela detta. Kostnaden för anmälan är beräknad till 6000Kr, denna siffra kan komma att justeras när vi får detaljerna från Organisatören. Sista dag för betalning av startavgift till förbundet 1/3. Betala inte förens ni är pending! Betalning skall göras till förbundets BG 706-4777 och meddelandet skall vara licensnummer, namn och tävling till exempel ”1234 Kalle Nilsson VM Hagel”.