Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard, Manual Action Standard 10, Manual Action Lever Release
Files
March 18, 2023, 6 a.m.
Event (active) starts March 18, 2023, noon and ends March 18, 2023, 6 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 36 competitors in main-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 6 competitors in pre-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open March 6, 2023, 2 a.m. (CST)
Squadding opens for approved competitors on March 6, 2023, 2 a.m., and closes March 17, 2023, 11 a.m..
Results only shown to organizers but scores shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Parkering på parkeringsplass, KUN ROer kan parkere oppe ved banen (bak 25m voll). Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift. Skyttere på venteliste må gi beskjed innen 2 dager før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match. Har man ikke VIPPS, send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen - en blir da Approved - har du match til gode må du gi beskjed om at du ønsker benytte dette på samme måte som ved kontant betaling. Samme regler for match-fee som over.