stages competitors squads staff shop results statistics live
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Level II
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Sweden
Varpsund Arena view map
Feb. 25, 2023, 8 a.m.
Event (completed) starts Feb. 25, 2023, 8 a.m. and ends Feb. 25, 2023, 7 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 60 competitors in main-match, currently 60 registered (60 approved, 0 pending) and 3 on waiting list.
Max 10 competitors in pre-match, currently 12 registered (12 approved, 0 pending) and 1 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Feb. 7, 2023, 5 p.m., and closes Feb. 23, 2023, 5 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: July 19, 2024
Detailed information

På Varpsund Arena finns Skandinaviens största och mest moderna skjutbiograf.
Nu arrangerar VADS en level 2 enkom med fysiska mål eftersom det för närvarande bara är godkänt med digitala mål på level 1.
Startavgift inbetalas vid status pending, efter betalning flyttas man över till approved och man kan därmed välja squad. Obs! Hör av dig om du betalade innan ändrad betalningsrutin, så att du blir approved.
Startavgift om 700 kr/start inbetalas via SSI för denna match shop/butik.
Ingen återbetalning efter 13 februari.
Ammunition finns att köpa på plats till rabatterat pris (9x19 S&B nontox 185 kr).
Förtäring kommer finnas att köpa.
Det är svalt i skjuthallen, dubbskor är ej tillåtet.