Premium event

This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI

IPSC Handgun
Arranged by
Skillingaryds PSK
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
April 30, 2023, 2 a.m.
Event (active) starts April 30, 2023, 9 a.m.
Minimum 150 rounds. Region: Sweden
Max 120 competitors in main-match, currently 120 registered (115 approved, 5 pending) and 8 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 22 registered (22 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending, auto approved when reg-fee paid
Squadding opens for approved competitors on March 2, 2023, 11 a.m., and closes April 28, 2023, 1 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Prisbord i form av presentkort från vår sponsor Elagenten som även har försäljning på plats
Priser till topplaceringar i divisioner som har 5 eller fler deltagare och även utlottade priser efter varje tävlingsdag
Dagen avslutas med utlottning av priser samt kaffe och bulle.

När man blir satt i pending så skall man betala inom 7 dagar sedan så släpps platserna till övriga skyttar.