Registration Opens In:
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Torups Pistolklubb
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
April 1, 2023, 2 a.m.
Event (active) starts April 1, 2023, 9 a.m. and ends April 2, 2023, 6:30 p.m.
Minimum 100 rounds. Region: Sweden
Max 132 competitors allowed, currently 131 registered (131 approved, 0 pending) and 18 on waiting list.
Registration will open March 1, 2023, 1 p.m. (CST)
Squadding opens for approved competitors on March 18, 2023, 2 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Västsvenska Cupen 2023,
Detailed information

Västsvenska Cupen 2023 är en IPSC Cup arrangerad av föreningar i västra Sverige.
Medlemmar i arrangerande föreningar har förtur till två veckor innan matchstart.
Juniorer tillhörande arrangerande föreningar skjuter gratis.
Matchfee 300kr betalas först efter att du är satt i status pending/avvaktande. Swish nr: 1234016986
PCC kommer att kunna skjutas, men i en annan match än den för HG. Endast en start/match.
Former för detta bestäms av respektive förening.

Tävlingen kommer genomföras lördag/söndag med skjutpass Förmidag/Eftermidag Första start kl9 andra start Kl 13 ni väljer detta när ni squaddar er.