Registration Opens In:
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
May 14, 2023, 2 a.m.
Event (active) starts May 14, 2023, 9 a.m. and ends May 14, 2023, 6:30 p.m.
Minimum 114 rounds. Region: Sweden
Max 140 competitors in main-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 50 competitors in pre-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open April 13, 2023, 11 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on May 1, 2023, 11 a.m., and closes May 10, 2023, 11 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Västsvenska Cupen 2023,
Detailed information

Västsvenska Cupen 2023 är en IPSC Cup arrangerad av föreningar i västra Sverige.
Medlemmar i arrangerande föreningar har förtur till två veckor innan matchstart.
Juniorer tillhörande arrangerande föreningar skjuter gratis.
Matchfee betalas först efter att du är satt i status pending/avvaktande.
PCC kommer att kunna skjutas, men i en annan match än den för HG. Endast en start/match.
Former för detta bestäms av respektive förening.