Premium event

This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
Karta
May 28, 2023, 9 a.m.
Event (completed) starts May 28, 2023, 9 a.m. and ends Sept. 17, 2023, 6:30 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 100 competitors in main-match, currently 94 registered (94 approved, 0 pending) and 33 on waiting list.
Max 50 competitors in pre-match, currently 34 registered (32 approved, 2 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors May 6, 2023, 3 p.m., and closes May 27, 2023, 3 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Västsvenska Cupen 2023,
SSI-rated: June 28, 2023
Detailed information

Västsvenska Cupen 2023 är en IPSC Cup arrangerad av föreningar i västra Sverige.
Medlemmar i arrangerande föreningar har förtur till två veckor innan matchstart.
Juniorer tillhörande arrangerande föreningar skjuter gratis.
Matchfee betalas först efter att du är satt i status pending/avvaktande.
PCC kommer att kunna skjutas, men i en annan match än den för HG. Endast en start/match.
Former för detta bestäms av respektive förening.

För att få plats med fler tävlande har vi beslutat att lägga matchen skjutpass Förmidag / Eftermiddag
Första start kl 9 andra start kl 13, ni väljer detta när ni squaddar er.