stages competitors squads staff shop results statistics live
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Level II
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Sweden
Mölndals Skytteförening lat: 57.625670 lng: 11.980550
July 2, 2023, 9 a.m.
Event (completed) starts July 2, 2023, 9 a.m. and ends July 2, 2023, 6 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 140 competitors in main-match, currently 139 registered (139 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 50 competitors in pre-match, currently 48 registered (48 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors June 16, 2023, noon, and closes July 1, 2023, 9 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Västsvenska Cupen 2023,
SSI-rated: July 19, 2024
Detailed information

Västsvenska Cupen 2023 är en IPSC Cup arrangerad av föreningar i västra Sverige.
Medlemmar i arrangerande föreningar har förtur till två veckor innan matchstart.
Juniorer tillhörande arrangerande föreningar skjuter gratis.
Matchfee betalas först efter att du är satt i status pending/avvaktande.
PCC kommer att kunna skjutas, men i en annan match än den för HG. Endast en start/match.
Former för detta bestäms av respektive förening.