Registration Opens In:
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Mölndals Skytteförening (MSF)
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
July 2, 2023, 2 a.m.
Event (active) starts July 2, 2023, 9 a.m. and ends July 2, 2023, 6:30 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 140 competitors in main-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 50 competitors in pre-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open June 2, 2023, noon (CDT)
Squadding opens for approved competitors on June 18, 2023, 5 a.m., and closes June 28, 2023, 11 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Västsvenska Cupen 2023,
Detailed information

Västsvenska Cupen 2023 är en IPSC Cup arrangerad av föreningar i västra Sverige.
Medlemmar i arrangerande föreningar har förtur till två veckor innan matchstart.
Juniorer tillhörande arrangerande föreningar skjuter gratis.
Matchfee betalas först efter att du är satt i status pending/avvaktande.
PCC kommer att kunna skjutas, men i en annan match än den för HG. Endast en start/match.
Former för detta bestäms av respektive förening.