Registration Opens In:
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
July 9, 2023, 2 a.m.
Event (active) starts July 9, 2023, 9 a.m. and ends Sept. 17, 2023, 6:30 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 72 competitors allowed, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open June 18, 2023, 5 a.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors and closes July 9, 2023, 1 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Västsvenska Cupen 2023,
Detailed information

Västsvenska Cupen 2023 är en IPSC Cup arrangerad av föreningar i västra Sverige.
Medlemmar i arrangerande föreningar har förtur till två veckor innan matchstart.
Juniorer tillhörande arrangerande föreningar skjuter gratis.
Matchfee betalas först efter att du är satt i status pending/avvaktande.
PCC kommer att kunna skjutas, men i en annan match än den för HG. Endast en start/match.
Former för detta bestäms av respektive förening.