Registration Opens In:
Premium event

This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI

IPSC Handgun
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
March 18, 2023, 4 a.m.
Event (preliminary completed) starts March 18, 2023, 10 a.m. and ends March 18, 2023, 6 p.m.
Minimum 102 rounds. Region: Sweden
Max 48 competitors in main-match, currently 17 registered (15 approved, 2 pending) and 0 on waiting list.
Max 12 competitors in pre-match, currently 14 registered (14 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Feb. 25, 2023, noon (CST)
Squadding opens for approved competitors on March 7, 2023, noon, and closes March 15, 2023, 1 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Anmälningsförfarande: Under de första 24 timmarna kan alla anmäla sig sedan stänger anmälan. Juniorer med medföljare har förtur och juniorer skjuter gratis. Anmäl detta i samband med er anmälan. Resterande platser kommer att slumpas ut. Därefter öppnar anmälan igen. Betalning skall erläggas inom en vecka och bara av dem som står som pending. Squaddning öppnar 2023-03-07 kl. 19.00. Anmälan till prematch får göras först efter ok från matchorganisationen.