Premium event

This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI

IPSC Handgun
Arranged by
Stockholm MGC (SMGC)
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
April 7, 2023, 2 a.m.
Event (active) starts April 7, 2023, 9 a.m. and ends April 7, 2023, 7 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 72 competitors in main-match, currently 69 registered (55 approved, 14 pending) and 17 on waiting list.
Max 24 competitors in pre-match, currently 4 registered (4 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list, pending are auto approved when reg-fee paid , and will close April 5, 2023, noon (CDT)
Squadding opens for approved competitors on March 19, 2023, 1 p.m., and closes April 5, 2023, noon.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Anmälningsförfarande: Under de första 24 timmarna kan alla anmäla sig sedan stänger anmälan. Juniorer med medföljare har förtur och juniorer skjuter gratis. Anmäl detta i samband med er anmälan. De tre högsta och tre lägsta licensnumren har också förtur vilket såklart måste vara angett på SSI. Resterande platser kommer att slumpas ut. Därefter öppnar anmälan igen. Betalning skall erläggas inom en vecka. Squaddning öppnar 2023-03-19 kl. 19.00. Anmälan till prematch får göras först efter ok från matchorganisationen.

Det kommer inte bli någon prisutdelning utan plats 1, 2 och 3 plats har förtur till nästa match och 1:an skjuter då gratis, 2:an har halva priset och 3:an betalar fullt pris.