Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
May 27, 2023, 2 a.m.
Event (active) starts May 27, 2023, 9 a.m. and ends May 27, 2023, 5 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 50 competitors allowed, currently 17 registered (0 approved, 17 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending and require manual approval
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Hos oss er det som vanlig de som betaler først også blir squaddet først uavhengig av Pending / Waiting status på SSI.
Skytter må betale 350,- til kontonummer 2610 27 77289. Betalings frist 1.mai
Ved betaling er det VIKTIG at skytter skriver sitt fulle navn på betalingen! :)
->Når vi ser betaling er på plass, så tar vi approved-runder og du vil dermed få mulighet til å squadde deg selv.
Her ber vi om litt tålmodighet, og vi går etter timestamp på innbetalinger.

7 stager og ca 150 skudd. Her vil vi oppdatere nøyaktig nærmere.

Sjekk vår hjemmeside for oppdateringer utover SSI