Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Rifle
Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard
Files
Aug. 20, 2023, 2 a.m.
Event (active) starts Aug. 20, 2023, 9 a.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 70 competitors allowed, currently 48 registered (0 approved, 48 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending and require manual approval
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Riflestevne nr.2 Søndag
Hos oss er det som vanlig de som betaler først også blir squaddet først uavhengig av Pending/Waiting status på SSI.
Skytter må betale 800,- til kontonummer 2610 27 77289. Betalings frist 1.August
(1500kr for begge dager)
Ved betaling er det VIKTIG at skytter skriver sitt fulle navn på betalingen!
-Når vi ser betaling er på plass, så tar vi approved-runder og du vil dermed få mulighet til å squadde deg selv.
Her ber vi om litt tålmodighet, og vi går etter timestamp på innbetalinger.
7 stager og ca 150 skudd. Her vil vi oppdatere nøyaktig nærmere.

Sjekk vår hjemmeside for oppdateringer utover SSI

Det er mulighet for å overnatte med telt/vogn hos på området vårt.
bong for mat og brus til kiosk utdeles på plass.
Gratis kaffe og kaker så langt det rekker.