stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Unsanctioned
Region:
Norway
Divisions
Custom
Files
April 28, 2023, 6 p.m.
Event (completed) starts April 28, 2023, 6 p.m. and ends April 28, 2023, 9 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 6 competitors in main-match, currently 5 registered (5 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 2 competitors in pre-match, currently 2 registered (2 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is restricted, searchable but details/names only competitors.
Detailed information

Vi fokuserer på teknikker i forbindelse med å komme in og ut av skyteposisjoner. Rune og Karl har ansvaret for og legger opp treningen, det vil bli tatt hensyn til forskjellig nivå på skytterne.

Treningen starter kl. 18:00 og alle som vil være med må ha kommet innen da (de som kommer etter 18:00 vil ikke få anledning til å delta), alle som deltar på treningen er med og bidrar til rydding og støvsuging etter treningen (dvs. ingen forlater lokalet før alt er ryddet og støvsugd).