stages competitors squads teams staff shop results statistics live
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Pistol Caliber Carbine
Arranged by
IPSC Ockelbo
Accredited by
NROI Sweden (NROI Swe) (Approved) claim officials roles
Divisions
PCC, PCC Iron
Aug. 26, 2023, 8 a.m.
Event (completed) starts Aug. 26, 2023, 8 a.m. and ends Aug. 27, 2023, 4 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 195 competitors in main-match, currently 150 registered (150 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 100 competitors in pre-match, currently 47 registered (47 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors May 31, 2023, 7 p.m., and closes Aug. 23, 2023, 7 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: Sept. 27, 2023
Detailed information

IPSC Ockelbo är glada att kunna arrangera årets Svenska mästerskap i PCC.

Pre-Match skjuts fredagen den 25/8
MainMatch skjuts Lördag + Söndag (26-27/8)

Sista betalningsdag är satt till 25/5
Ingen återbetalning av startavgifter annat än i undantagsfall och i samråd med matchorg, försäljning av starter sker enligt WL. Erlagd avgift bekräftar att tävlanden är införstådd med detta villkor.

I startavgiften ingår lunch båda dagarna. Välj ETT ALTERNATIV (“Kött” eller “Veg”) i shop.
Allergiker väljer "VEG". vid särskilda allergier (utöver laktos/gluten) kontakta matchorg.

Om inget matval görs, kommer heller ingen mat att beställas för den tävlande vilket i praktiken gör att man blir utan mat.

Boende: https://www.visitockelbo.se/sv/boende-0