stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Sundsvalls PK
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Nov. 18, 2023, 8 a.m.
Event (completed) starts Nov. 18, 2023, 8 a.m. and ends Nov. 19, 2023, 6 p.m. (Europe/Paris)
Max 52 competitors in main-match, currently 51 registered (51 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 25 competitors in pre-match, currently 21 registered (21 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Sept. 23, 2023, 8 p.m., and closes Nov. 14, 2023, 8 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: Dec. 20, 2023
Detailed information

4 möjliga starttider.
Starttid enligt info för respektive squad.

Startavgift 500kr betalas till swish 123 202 99 65.
Betala endast när du är Pending/Avvaktande.
Betala senast 19/9 kl.18:00

Manuell verifiering av betalningar tillämpas. Det kan därför ta några dagar innan du flyttas till Approved/Godkänd efter betalning.

Ingen återbetalning av startavgifter. Försäljning av platser sker företrädelsevis till någon på väntelistan. Den som säljer platsen meddelar MD/Stats att överlåtelse skett. Ange startnummer och namn.