Registration Opens In:
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
June 9, 2023, 8 a.m.
Event (active) starts June 9, 2023, 8 a.m. and ends June 11, 2023, 8 p.m. (Europe/Stockholm)
Minimum 117 rounds. Region: Sweden
Max 80 competitors in main-match, currently 18 registered (18 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 20 competitors in pre-match, currently 14 registered (14 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open April 28, 2023, midnight (Europe/Stockholm)
Squadding opens for approved competitors on May 28, 2023, midnight, and closes June 8, 2023, midnight.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Level ll, 7 stager.
Betalning via Swish till:123 679 2717
Matchavgift 400:- då ingår även enklare mat samt en dryck. Obs! Juniorer skjuter gratis!
Skytt blir Approved efter betalning.
Utländska skyttar betalar på plats.
Efter 31 maj är avgiften ej återbetalningsbar.

Main Match skjuts 10-11/6 (Lördag/Söndag)
Ni väljer om ni vill skjuta lördag eller söndag samt för- eller eftermiddag.
Välj squad efter vilken dag ni vill skjuta på samt vilken tid! Start kl.08.00 samt 14.00.
(Kan komma att ändras beroende på hur många skyttar det blir)