stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Dec. 13, 2023, 5:30 p.m.
Event (completed) starts Dec. 13, 2023, 5:30 p.m. and ends Dec. 13, 2023, 9 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 14 competitors in main-match, currently 14 registered (14 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 2 competitors in pre-match, currently 2 registered (2 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Dec. 10, 2023, 6:30 p.m., and closes Dec. 13, 2023, noon.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: TDS Nybegynnercup 2023/2024,
Detailed information

Trening for siste kullet med nybegynnere, trenings ansvarlig og eventuelle endringer vil bli lagt ut på kalenderen på tdss.no. For åpning av døren ring på trenings ansvarlig som står på tdss.no/kalender. Ved endring av trenings lokasjon eller tidspunkt vil det bli gitt beskjed til deltakerne. For åpning av døren på TSS så ring på trenings ansvarlig som står på tdss.no/kalender (trenings ansvarlig pleier ikke å svare telefonen men åpner døren når dere ringer). Om det skulle det være forskjellig informasjon på TDS kalender og på SSI så er det det som står på TDS kalender som gjelder, ta kontakt med oss på chatten så kan vi rette opp eventuelle feil.