stages competitors squads staff shop results
register
squadding opens in
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
July 13, 2024, 8 a.m.
Event (active) starts July 13, 2024, 8 a.m. and ends July 14, 2024, 6 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 80 competitors in main-match, currently 45 registered (13 approved, 32 pending) and 0 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 16 registered (16 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open and will close June 30, 2024, 11 p.m. (Europe/Stockholm). (open from reg-date, new competitors pending, auto approved when reg-fee paid)
Squadding opens for approved competitors June 3, 2024, noon, and closes July 8, 2024, 11 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Varmt välkommen till säsongens andra Lv2 i handgun hos oss i RJPS.
Minst 8 stationer
Startavgift 600kr och betalas i SSI-butiken.
Tävlande sätts som pending/avvaktande och blir approved/godkänd automatiskt efter betalning.

Juniorer och superjuniorer skjuter main match gratis.

Anmälan till PM endast efter kontakt med MD.
Vi tar mer än gärna emot RO och RO-elever. Kontakta MD för vidare information.

PM på lördag den 13 juli.
MM på söndag den 14 juli.

Grillen kommer vara tänd för den som vill bränna på medhavd mat.
Endast försäljning av dryck och snacks kommer att ske.

Ingen återbetalning av startavgifter. Försäljning av platser sker företrädelsevis till någon på väntelistan. Den som säljer platsen meddelar MD/Stats att överlåtelse skett. Ange startnummer och namn.