stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level I
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine Optics, Pistol Caliber Carbine Iron
Files
Feb. 12, 2024, 5 p.m.
Event (completed) starts Feb. 12, 2024, 5 p.m. and ends Feb. 12, 2024, 9 p.m. (Europe/Oslo)
Max 36 competitors allowed, currently 17 registered (17 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Jan. 15, 2024, 2 p.m., and closes Feb. 12, 2024, 5 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: Nov. 8, 2023
Detailed information

Parkering på parkeringsplass, KUN ROer kan parkere oppe ved banen (bak 25m voll). Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift. Skyttere på venteliste må gi beskjed innen 2 dager før matchdato om de ønsker å overta eventuelle ledige plasser og betale snarest for registrering før match. Har man ikke VIPPS, send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen - en blir da Approved - har du match til gode må du gi beskjed om at du ønsker benytte dette på samme måte som ved kontant betaling. Samme regler for match-fee som over.