stages competitors squads staff shop results statistics live
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Level II
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Sweden
lat: 57.678940 lng: 12.034110
April 28, 2024, 9 a.m.
Event (completed) starts April 28, 2024, 9 a.m. and ends April 28, 2024, 9 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 96 competitors in main-match, currently 95 registered (95 approved, 0 pending) and 13 on waiting list.
Max 45 competitors in pre-match, currently 44 registered (44 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Main-match squadding opens for approved competitors April 10, 2024, 6 p.m., and closes April 28, 2024, 1 a.m.. Pre-match squadding opens for approved competitors on April 7, 2024, 9 a.m., and closes April 28, 2024, 1 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Västsvenska Cupen 2024,
SSI-rated: May 29, 2024
Detailed information

Västsvenska Cupen 2024 är en IPSC Cup arrangerad av föreningar i västra Sverige.
Medlemmar i arrangerande föreningar har förtur till en vecka innan matchstart.
Juniorer tillhörande arrangerande föreningar skjuter gratis.
Matchfee 300 kr betalas först efter att du är satt i status pending/avvaktande. Ingen återbetalning av matchfee. Dock går det att sälja sin plats vidare till skytt på waitinglist.
Endast en start/match.
4 dagar efter man fått plats skall man senast betala, annars kan platsen gå vidare.