stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine, Custom
Sweden
lat: 57.714110 lng: 11.851430
June 8, 2024, 10 a.m.
Event (completed) starts June 8, 2024, 10 a.m. and ends June 9, 2024, 5 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 96 competitors allowed, currently 110 registered (110 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors May 31, 2024, 8 a.m., and closes June 7, 2024, 11 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Västsvenska Cupen 2024,
SSI-rated: July 10, 2024
Detailed information

Västsvenska Cupen 2024 är en IPSC Cup arrangerad av föreningar i västra Sverige.
Medlemmar i arrangerande föreningar har förtur till en vecka innan matchstart.
Juniorer tillhörande arrangerande föreningar skjuter gratis.
Matchfee betalas först efter att du är satt i status pending/avvaktande. SWISH 123-466 49 75 Ingen återbetalning av matchfee. Dock går det att sälja sin plats vidare till skytt på waitinglist.
Endast en start/match.