stages competitors squads staff shop results
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Rifle
Arranged by
Stockholm MGC (SMGC)
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Semi-Auto Limited, Manual Action Contemporary, Manual Action Bolt
Files
June 1, 2024, 8 a.m.
Event (active) starts June 1, 2024, 8 a.m. and ends June 2, 2024, 7 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 90 competitors in main-match, currently 91 registered (91 approved, 0 pending) and 17 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 21 registered (21 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open. (open from reg-date, new competitors on waiting list, pending are auto approved when reg-fee paid)
Squadding opens for approved competitors May 1, 2024, 6 p.m., and closes May 25, 2024, 11:59 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Matchavgift återbetalas ej, skytt som ej kan deltaga säljer sin plats till förslagsvis nästa på väntelista. Matchen skjuts på en halvdag, lördag em, söndag fm eller söndag em.

OBS: Ammunition med stålkärna är förbjuden på banan och får ej användas på matchen!!!

Inga priser finns att vinna utan vinsterna består i följande: Vinnaren av respektive erkänd division och kategori deltar gratis på nästa match med en garanterad plats. Tvåan får halv startavgift och också en garanterad plats på nästa match och trean har en garanterad plats men betalar full startavgift på nästa match.