Competitor statistics

#. First name Last name DIV
%
DIV
PTS
MATCH
TIME (s)
PTS
SUM
SCORED
%
A A% C D M PROC NS DIV
1. Jörg Baumann 100.00 526.9828 151.48 569 93.28 87 71.3 32 3 0 0 0 Standard+
3. Christian Scholz 85.31 490.0033 159.96 548 89.84 96 78.7 21 5 0 0 0 Open-
4. Andreas Hane 64.48 391.1867 181.55 528 86.56 99 81.1 21 0 2 0 1 Production Optics-
5. Boris Thome 62.80 367.0079 198.36 465 76.23 83 68.6 28 6 4 0 0 Production-
6. Fabian Hahn 80.51 470.5576 187.08 565 92.62 101 83.5 20 0 0 0 0 Production-
7. Markus Alexander Schorr 58.64 342.7279 217.65 483 79.18 85 69.7 31 5 1 2 1 Production-
8. Hubert Wolf 90.52 519.9032 153.31 558 91.48 84 68.9 31 7 0 0 0 Open+
11. Peter Mueller 74.57 435.7906 192.24 545 89.34 98 80.3 21 2 1 0 0 Production-
14. Jörg Luxenburger 54.15 310.9933 237.01 526 86.23 99 81.1 20 1 2 0 1 Open-
15. Tobias Mosmann 74.55 435.6785 173.94 491 80.49 77 63.1 36 8 1 0 0 Production-
16. Axel Becker 77.86 455.0317 177.26 517 84.75 88 72.1 27 6 1 0 0 Production-
17. Stefan Flohr 57.55 336.3360 211.90 466 76.39 76 62.8 37 5 3 0 0 Production-
18. Udo Schlag 49.21 287.6061 261.44 490 80.33 79 65.3 32 9 1 0 0 Production-
19. Markus Müller 36.92 215.8005 196.64 290 47.54 50 41.0 39 23 10 0 0 Production-
20. Daniel Kramer 66.37 349.7722 198.74 485 79.51 79 64.8 36 3 4 1 1 Standard+
21. Jochen Schmitt 53.49 312.6045 198.97 433 70.98 88 72.1 23 4 7 1 0 Production-
22. Johannes Ricken 98.66 519.8963 136.69 502 82.30 84 68.9 33 3 2 0 0 Standard-
23. Sofiane Siala Zain 71.10 415.5290 162.96 438 71.80 74 60.7 37 7 4 0 1 Production-
24. Willi Kirsch 99.55 571.7695 132.42 534 87.54 80 65.6 37 3 2 0 0 Open+
25. Michael Enkel 60.20 365.1763 189.02 495 81.15 86 71.1 26 7 2 0 0 Production Optics-
26. Jan Fischels 75.71 442.4750 176.74 507 83.11 84 68.9 30 7 1 0 0 Production-
27. Heiko Flommersfeld 100.00 574.3514 137.26 545 89.34 81 66.4 35 5 1 0 0 Open+
28. Florian Breidenbach 99.44 524.0112 126.13 456 74.75 66 54.1 42 9 5 0 1 Standard+
29. Thomas Nöckel 59.72 348.9983 226.15 490 80.33 81 66.4 32 9 0 0 2 Production-
30. Wolfang Olbrück 60.00 316.1661 213.36 482 79.02 87 71.9 23 8 3 0 0 Standard-
31. Hans-Peter Eschweiler 72.01 413.5960 169.08 491 80.49 65 53.3 48 7 2 0 2 Open+
32. Christian Peisker DQ -- 0.00 0 0.00 0 0.0 0 0 0 0 0 Open-
33. Soeren Scherer 34.86 200.2284 254.90 339 55.57 63 51.6 37 13 9 0 1 Open-
34. Katja Bartelt 31.99 186.9619 307.76 374 61.31 61 50.0 41 16 4 0 3 Production-
36. Stephan Buhre 84.60 445.8456 175.43 542 88.85 84 69.4 30 6 1 0 0 Standard+
37. Jean michel Jansen 73.65 446.7722 155.72 510 83.61 82 68.3 36 2 0 0 1 Production Optics-
40. Sven Mainz 0.00 0.0000 0.00 0 0.00 0 0.0 0 0 0 0 0 Production-
42. Yannick Meranger 75.90 460.4647 169.31 569 93.28 111 91.0 7 3 1 0 0 Production Optics-
43. Ulf Jakob 63.21 333.1205 222.02 505 82.79 96 78.7 21 2 3 0 1 Standard-
44. Andreas Fussenecker 89.13 468.8773 167.65 400 65.57 71 59.2 30 15 4 0 2 Classic-
45. Bert Teunissen 73.54 387.5299 195.11 546 89.51 94 77.0 24 4 0 0 0 Standard-
47. Rüdiger Luh 32.61 187.2737 226.55 339 55.57 72 59.0 29 11 10 5 0 Open-
50. Volker Rössler 69.74 407.5891 191.97 486 79.67 81 66.4 31 8 2 0 0 Production-
51. Christoph Luft 41.65 243.4398 288.65 462 75.74 75 61.5 36 9 2 0 1 Production-
52. Stephanie Kröger-Oltrogge 50.08 292.6570 263.40 499 81.80 84 70.0 27 8 1 0 0 Production-
53. Thomas Rieder 88.19 464.7253 169.82 554 90.82 95 77.9 26 1 0 0 0 Standard-
54. René Heinrichs 55.99 295.0396 191.14 435 71.31 101 82.8 8 1 12 5 0 Standard-
56. Falko ten Bosch 0.00 0.0000 0.00 0 0.00 0 0.0 0 0 0 0 0 Production-
58. Markus Heine 72.02 379.5256 170.31 450 73.77 65 53.3 45 10 2 0 0 Standard-
59. Sandra Mützenich-Heine 64.57 377.3841 201.59 493 80.82 81 66.9 29 11 0 0 1 Production-
60. Harald Leidereiter 67.37 393.7280 213.66 545 89.34 98 80.3 21 2 1 0 0 Production-
61. Helmut Friedrich 60.98 350.2643 223.76 549 90.00 99 81.1 21 1 1 0 0 Open-
62. Ernst Grassmann 41.47 251.5679 266.67 492 80.66 86 70.5 29 5 2 0 1 Production Optics-
64. Andreas Becker 62.01 326.7928 209.37 492 80.66 87 72.5 23 8 2 0 0 Standard-
65. Janis Becker 56.06 294.9454 210.57 365 59.84 67 55.8 34 9 10 0 2 Classic-
66. Thaddäus Sauer 63.43 364.2889 207.06 539 88.36 94 77.0 26 1 1 0 0 Open-
67. Sven Göbbeln 80.21 468.7987 165.25 495 81.15 83 69.2 32 4 1 0 1 Production-
68. Dennis Link 5.02 26.3915 83.20 68 11.15 17 56.7 7 1 5 0 0 Classic-
71. Lutz Lemke 60.43 353.1705 224.75 519 85.08 87 71.3 30 4 1 0 0 Production-
72. Ralf Schlicher 58.44 307.9860 252.67 527 86.39 93 76.2 22 6 1 0 0 Standard-
73. Sebastian Hohmann 37.42 197.1808 190.70 302 49.51 67 54.9 30 7 18 8 1 Standard-
74. Semi Bayoudh 71.58 418.3392 210.98 574 94.10 107 87.7 12 3 0 0 0 Production-
75. Achim Josef Rüttgers 36.25 219.8988 226.61 360 59.02 59 49.2 45 9 7 2 0 Production Optics-
76. Daniel Lorscheidt 74.53 435.5868 185.11 520 85.25 93 76.2 24 3 2 0 0 Production-
77. peter slangen 91.03 522.8581 144.94 532 87.21 74 60.7 45 1 2 0 0 Open+
78. Frank Nöcker 42.97 226.4348 353.88 566 92.79 106 88.3 11 3 0 0 0 Standard-
79. Frank Westebbe 70.34 411.0627 193.83 519 85.08 86 70.5 32 3 1 0 0 Production-
81. Alexandra Kanakaris 29.94 174.9550 297.76 304 49.84 61 50.4 35 14 11 0 1 Production-
82. Denis Supica 78.90 461.1102 161.13 477 78.20 67 54.9 49 5 1 0 0 Production-
83. frank breuer 83.09 477.2266 149.46 499 81.80 79 64.8 32 8 3 0 1 Open+
84. Konstantinos Kanakaris 70.80 413.7936 176.42 471 77.21 84 70.0 29 4 3 0 1 Production-
85. Volker Rath 62.56 365.6221 220.35 528 86.56 100 82.6 14 6 1 0 1 Production-
86. Adrian Craiu 58.15 339.8489 205.08 459 75.25 76 62.3 33 10 3 0 0 Production-
87. Michael Schwarz 91.42 534.2830 147.25 511 83.77 88 73.3 25 6 1 0 0 Production-
89. Stephan Kohls 63.78 336.1252 221.82 540 88.52 93 76.2 23 6 0 0 0 Standard-
91. Jörg Helmbrecht 58.94 310.5950 218.15 494 80.98 82 67.2 33 5 2 0 0 Standard-
92. Alfred Müller 86.89 457.8967 152.77 494 80.98 76 62.3 34 12 0 0 0 Standard-
93. Christoph Noga 68.94 402.8896 166.03 450 73.77 81 66.4 29 8 4 0 1 Production-
94. Torsten Bingener 59.14 345.6629 255.31 570 93.44 103 84.4 18 1 0 0 0 Production-
95. Janusz Michalik DQ -- 0.00 0 0.00 0 0.0 0 0 0 0 0 Standard-
98. Jan Marmulla 71.39 417.2201 185.85 492 80.66 89 73.0 29 0 4 0 0 Production-
99. Jutta Maria Wendel 100.00 526.0817 185.99 516 84.59 80 66.7 38 2 0 0 0 Classic-
100. Karl-Heinz Wendel 85.26 449.3280 158.14 511 83.77 87 71.3 26 8 1 0 0 Standard-
103. Niclas Potthast 100.00 610.0000 173.60 530 86.89 96 78.7 23 1 2 0 0 Rimfire Standard-
104. Marc Graßhoff 70.23 370.1020 217.99 575 94.26 108 89.3 11 2 0 0 0 Standard-
106. Ingo Foster 67.84 396.4731 192.30 483 79.18 95 77.9 17 5 5 4 0 Production-
108. Björn Dzieran 12.33 64.8691 39.89 98 16.07 18 90.0 2 0 0 0 0 Classic+
110. Burkhard Keidel 99.52 523.5801 193.24 538 88.20 98 81.7 19 1 2 0 1 Classic+
112. Ron Mueller 46.86 273.8378 208.31 392 64.26 73 60.3 32 11 5 0 3 Production-
114. Harold Ferreria 99.90 526.4338 136.03 514 84.26 80 65.6 36 6 0 0 0 Standard-
118. Oliver Damm 100.00 606.6344 120.53 540 88.52 95 77.9 24 3 0 0 1 Production Optics-
119. Michael Schindewolf 77.75 454.3818 167.94 496 81.31 84 68.9 30 6 2 0 0 Production-
120. Oliver Seliger 73.28 385.4973 234.02 487 79.84 79 64.8 33 5 5 0 0 Classic+
121. Jiri Materka 60.17 351.6286 219.57 508 83.28 93 76.2 23 4 2 0 1 Production-
122. Gerrit Hausmann 76.03 444.3440 192.33 558 91.48 99 81.1 20 3 0 0 0 Production-
123. Robert Gäbel 100.00 584.4353 143.21 541 88.69 93 76.9 24 4 0 0 0 Production-

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header