Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Sept. 23, 2018, 9 a.m. and ends Sept. 23, 2018, 6 p.m.
Minimum 172 rounds. Region: Sweden
Max 108 competitors in main-match, currently 103 registered (103 approved, 0 pending) and 115 on waiting list.
Max 60 competitors in pre-match, currently 58 registered (58 approved, 0 pending) and 1 on waiting list.
Registration will open July 1, 2018, 2 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on July 15, 2018, 12:30 p.m., and closes Sept. 20, 2018, 12:30 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Först efter att man blivit pending skall startavgiften betalas. Observera att det är snabba ryck att betala. Senast söndagen 8/7 kl 18.00 skall det vara betalt annars går platsen till skyttar på väntelistan. Nytillkomna efter 8/7 har 3 dygn på sig att betala och efter det så upprepar vi proceduren med att plocka bort och fylla på från väntelistan. Inga startavgifter återbetalas men det är okej att sälja sin plats vid förhinder (prioritera väntelistan). Glöm då inte att ta kontakt och meddela vem som köpt din plats. Den som köper platsen måste själv ha anmält sig till matchen.