stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
P4 Dynamiska Skyttar (P4 DS)
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Production, Custom
Files
Aug. 25, 2018, 9 a.m.
Event (completed) starts Aug. 25, 2018, 9 a.m. and ends Aug. 25, 2018, 6 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 60 competitors allowed, currently 33 registered (33 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors July 30, 2018, 8 p.m., and closes Aug. 22, 2018, 8 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Plats Lövsjötorps skyttecenter söder om Skövde. Matchen sker I anslutning till En VSC match. Matchen är ett öppet militärt mästerskap och med det menas det att matchen ej är sanktionerad av försvarsmakten eller Fm if och saknar därmed militär budget. Matchen riktas dock enbart till militär personal. Ytterliggare information kommer spridas här på ssi samt fb- sidan "svenskt ipsc-snack". Se till att läsa där eller be en vän vidarebefordra informationen! Kostnad är 200kr. Swish vid pending, 1236807721. Senast 1 v efter du blir satt som pending. Märk bet med ÖMM pistol+ namn.