Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Sept. 2, 2018, 10 a.m. and ends Sept. 2, 2018, 3 p.m.
Minimum 104 rounds. Region: Sweden
Max 31 competitors allowed, currently 26 registered (26 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Aug. 22, 2018, noon (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Aug. 26, 2018, 3:30 p.m., and closes Aug. 30, 2018, 11 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

En enklare byggd IPSC HG Lv 1. Startavgift 60kr - i detta ingår: Enklare fika, tända grillar och del i utlottninsgprisbord. Det ingår även att hjälpa till att RO:a, skriva och klistra. ÖPK:s medlemmar hjälper givetvis till att plocka undan efter sista skott.

Vi startar med 3 squader, som skjuter 4 stager. Kort paus - där vi bygger om stage 1 & 2, och så ändrar vi till 2 squader som skjuter stage 5 & 6.

D*V*C