Registration Opens In:
Click here to register
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Feb. 2, 2019, 10 a.m. and ends Feb. 2, 2019, 5 p.m.
Minimum 92 rounds. Region: Norway
Max 26 competitors in main-match, currently 24 registered (24 approved, 0 pending) and 2 on waiting list.
Max 5 competitors in pre-match, currently 8 registered (8 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Jan. 16, 2019, 5:01 p.m. (CST)
Squadding opens for approved competitors on Jan. 16, 2019, 5 p.m., and closes Jan. 31, 2019, 11 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

4-5 stager, ca 80 skudd. Match fee kr200,- betaling kun med PayPal på SSI. Deltakere som ikke har betalt innen registrering stenger blir strøket, det blir ingen etterpåmelding etter registrering har stengt. Påmelding på pre match kun etter avtale med MD. Hvis matchen er full og dere ønsker å delta så ta kontakt med MD (TBA) og sjekk mulighet for å være med og arrangere og skyte pre match. Deltakere som har betalt og ikke kan skyte kan kontakte kasser@tfs.no for refusjon innen registrering er stengt, ingen refusjon etter registrering er stengt. Premiering Vintercuppen, 1/3 premieres opp til 3 plass, Min. 3 skyttere i en divisjon for premiering, 3 beste av 6 Vinter cup matcher er tellende. TFS disponerer for tiden ingen parkeringsplasser.