Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Växjö PK
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Aug. 18, 2019, 10 a.m. and ends Aug. 18, 2019, 6 p.m.
Minimum 117 rounds. Region: Sweden
Max 96 competitors in main-match, currently 88 registered (88 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 50 competitors in pre-match, currently 36 registered (36 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open July 13, 2019, 9 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on July 29, 2019, 3 a.m., and closes Aug. 11, 2019, 10 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: SweDen Cup 2019,
Detailed information

7 stationer, minimum 117 antal patroner. Anm avg, 250 Skr, betalas först när man fått status Pending. Swish: 070-6231727 (Tomas Hermander) alt till Handelsbanken kontonummer: 6879-116303131, IBAN SE 12 6000 0000 0001 1630 3131. BIC; HANDSESS Arrangerande klubbar i SDC har förtur fram t o m 31/7. Ingen försäljning av platser, turordning på waitinglist är det som gäller isf. Anm avg ska vara betald inom 1 v efter man fått status Pending. Lunch beställs gnm att betala i shopen. OBS! viktig info: p gr av en pågående tvist med markägaren, så är vi förbjudna att använda andra skjutvallar än de 5 pistolklubben har. Vi är även förbjudna använda köket i klubbstugan. Men vi löser det; totalt 7 stn, vardera 2 st på de båda pistolbanorna o vi sätter även upp ett större tält för snabblunch.