Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Production
Files
Dec. 8, 2018, 8 a.m.
Event (completed) starts Dec. 8, 2018, 8 a.m. and ends Dec. 8, 2018, 4 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 30 competitors allowed, currently 12 registered (12 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Vi bygger och river tillsammans.
Vi ses kl 08.00 på pistolbanan för att bygga. Medtag i den mån ni har tillgång till:
- skruvdragare
- timer
- häftapparat

För att vi ska komma hem i tid i det bistra vädret kör vi ett kort lunchuppehåll där man får slänga i sig medhavd lunch.
Väl mött på lördag!