Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Denmark
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Nov. 2, 2019, 8 a.m. and ends Nov. 2, 2019, 1 p.m.
Minimum 97 rounds. Region: Denmark
Max 44 competitors allowed, currently 39 registered (39 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Oct. 2, 2019, noon (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Oct. 9, 2019, noon, and closes Oct. 28, 2019, noon.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Medlemmer fra SSIN har selvfølgelig førsteret til deltagelse på matchen. Matchen bygger på princippet: "alle bygger, alle hjælper til under skydning/scoring, og alle hjælper med at rydde op". Først når alle er færdige, og alt pakket væk, går vi op og spiser æbleskiver.