stages competitors squads staff shop results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Rifle
Arranged by
LedR Dynamiska (LedR)
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Semi-Auto Limited, Manual Action Open, Manual Action Standard
Files
June 9, 2019, 8 a.m.
Event (completed) starts June 9, 2019, 8 a.m. and ends June 9, 2019, 7 p.m. (Europe/London)
Max 70 competitors in main-match, currently 68 registered (68 approved, 0 pending) and 9 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 26 registered (26 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors April 20, 2019, 8 p.m., and closes June 6, 2019, 8 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Härads skjutfält är ett militärt övningsområde, det finns bommar vid infarterna som endast kommer vara öppna mellan 0700 och 0830 samt när matchen är avslutad.

Vi samlas 0800 för genomgång vid skjutexpeditionen ”Brunna”, även känt som Gula Villan. GPS markören pekar dit. Första skott går 0900 och vi räknar på att matchen håller på till 1600.

Tag med egen lunch eller fika, alternativt boka lunch med dricka för 60:- i samband med anmälan till matchen.

Det kommer inte att finnas möjlighet att åka ut från området innan matchen avslutas.

Civila fordon kommer att parkeras vid Brunna, tävlande kommer att transporteras till respektive skjutområde under dagen.

Matchen kostar 700:- och betalas med swish till 123-252 97 17, EFTER att du blivit placerad som pending.