Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production
Files
Details
Event (active) starts Nov. 7, 2019, 6 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 30 competitors in main-match, currently 20 registered (20 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 15 competitors in pre-match, currently 13 registered (13 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Oct. 24, 2019, 1 p.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

LV2 sivilpistol. Pre-Match kun for rigge crew og ROer, rigge start kl. 16.00. Man kan delta i inntil 3 klasser (gjøres ved å melde seg på 3 ganger). OBS, i klasse 2 og 3 kan der bli pålagt magasinbytte. Registrering på banen kl. 17:45-18:00. Kr 50 pr klasse, kun KONTANT BETALING, ta med KORREKT BELØP pga ingen veksling. PM skyttere skyter gratis. INGEN PÅMELDING PÅ BANEN.