Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event info
Starts Sept. 28, 2019, 8:30 a.m. (CEST) and ends Sept. 28, 2019, 4:30 p.m.

Minimum 112 rounds. Region: Sweden

Max 52 competitors allowed, currently 33 registered (33 approved, 0 pending) and 0 on waiting list

Registration
Registration will open Aug. 27, 2019, 11 a.m. (CDT)

Squadding is open for approved competitors

Result and scores only shown to organizers. Match is completed and visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Samling senast kl 08:30 för bygge. Första skott ca kl:10:00. Kostnad 50 kr om man kommer senast 08:30 Vill man inte hjälpa till att bygga så betalar man 200 kr. Helt ok. dvs, kommer man 08:31 eller senare krävs det en betalning på 200 kr för att vara med. OBS NYTT NUMMER Betalas med swish till 070-2331859. ingen återbetalning. Betala först när du blivit pending. 4 Squader. Ghostsquad RO:ar övriga skyttar. Ta med något att äta. Man hinner ej åka och handla under matchen.