Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Överums skytteförening (Överum)
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (preliminary completed) starts Dec. 8, 2019, 10 a.m.
Minimum 98 rounds. Region: Sweden
Max 15 competitors allowed, currently 16 registered (15 approved, 1 pending) and 1 on waiting list.
Registration will open Nov. 1, 2019, 2 p.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Tävling öppen för alla efter den 10/11. Anmälan hamnar "waitinglist" tills den är godkänd, sedan "pending" tills startavgift erlagt.
100 kronor för medlemmar 200 kronor för icke medlemmar. Varm soppa, bröd och dryck ingår i startavgiften.
Alla hjälps åt med banbygge.
Swish startavgift: Mikael Johansson 070-5781216